Тренди ринку праці та освіти 2030
Які тренди ринку праці враховувати, щоб бізнес був успішним
Які навички розвивати, щоб бути затребуваним фахівцем
На що орієнтуватися, щоб навчати у стилі 21 століття
Тренди ринку праці та освіти 2030
Які тренди ринку праці враховувати, щоб бізнес був успішним
Які навички розвивати, щоб бути затребуваним фахівцем
На що орієнтуватися, щоб навчати у стилі 21 століття
Мета дослідження
Проаналізувати основні тренди на ринку праці та в освіті.
Вивчити професійні орієнтири молоді та її потреби в освітніх послугах.
Назвати ТОП 5 перспективних сфер в Україні, що набиратимуть попит, та визначити точки їх розвитку.
Паспорт дослідження
Трендвотчінг ринку праці до 2030

Огляд ринку праці та ринку освітніх послуг (світ, Україна, Харків):

 • Стан ринку.
 • Тенденції ринку.
 • Вплив ситуації з Covid-19, прогнози розвитку.
 • Визначення універсальних soft & hard skills, на які є попит.
Метод: Desk search.

Професійні та освітні потреби молоді

Основні теми:

 • На які сфери/професії запит.
 • Очікування щодо майбутньої професії.
 • Досвід навчання у неформальній освіті.
 • Очікування щодо навчальної освіти.
 • Портрет майбутніх учасників ринку праці.
Метод: онлайн-опитування/CAWI

825 респондентів (студенти та школярі).

Перспективи ТОП сфер на ринку праці та неформальної освіти

Основні теми:

 • Вивчення попиту на спеціалістів кожної сфери.
 • Створення переліків hard skills, soft skills та moral skills.
 • Визначення значущості академічної та неформальної освіти на ринку праці.
 • Визначення перспектив розвитку кожної із зазначених сфер.

Метод: форсайт-сесії

Сфери: неформальна освіта, IT, управління, охорона здоров’я, енергетика.

Тренди на ринку праці 2030
Розмиваються жорсткі корпоративні ієрархії та робочі субординації, натомість інтенсивно розвиваються численні форми горизонтальної співпраці.
Вміння вчитись та перенавчатись буде серед топових skills на ринку праці 2030 року.
McKinsey Global Institute прогнозують, що до 2030 року через автоматизацію зайвими стануть загалом 400 млн. робочих місць (15% від всіх у світі).
Зміна структури зайнятості
Навчання впродовж життя
Автоматизація, роботизація
Зростання тривалості життя, підвищення пенсійного віку, старіння населення – зумовлюють більш тривале активне економічне життя людини, ніж раніше.
Замість передачі знань будуть навчати стратегіям адаптації‎: вміння побачити можливість, винахідливість, здатність контролювати своє самопочуття та емоції.
Вікове розмаїття
Стратегії адаптації
1
2
3
4
5
6
Наявність «мультипотенціалу» вигідна як робітнику, так і роботодавцю. Робітник диверсифікує ризики на ринку праці, а роботодавець може використовувати як профільну компетенцію робітника, так і його інший професійний бекграунд.
Мультипотенціал
Наявність «мультипотенціалу» вигідна як робітнику, так і роботодавцю. Робітник диверсифікує ризики
на ринку праці, а роботодавець може використовувати як профільну компетенцію робітника, так і його інший професійний бекграунд.
Вікове
розмаїття
Наявність «мультипотенціалу» вигідна як робітнику,
так і роботодавцю.
Робітник диверсифікує ризики
на ринку праці, а роботодавець може використовувати як профільну компетенцію робітника, так і його інший професійний бекграунд.
Наявність «мультипотенціалу» вигідна як робітнику,
так і роботодавцю. Робітник диверсифікує ризики
на ринку праці,
а роботодавець може використовувати як профільну компетенцію робітника,
так і його інший професійний бекграунд.
Сфери-лідери на ринку праці
ТОП 5 сфер для працевлаштування
Перспективи та обмеження розвитку сфери
Перспективи
та обмеження
розвитку сфери
Навички майбутнього
Зміни на освітньому ринку
Тренди ринку освіти
Розвинені країни мають більш потужний сектор освіти для дорослих, а країни,
що розвиваються, є лідерами у сфері початкової освіти.
Державні витрати на освіту
в розвинених країнах вдвічі вищі,
ніж в країнах, що розвиваються.
Старіння населення та розширення середнього класу стануть основними драйверами зростання освіти
для дорослих та безперервної освіти.
Розподіл на державне/приватне
не впливає на ефективність освіти.
Ефективні системи освіти інвестують
у викладацький склад.
Інженерні та технологічні програми набувають більшої‎ популярності.
Розвинені країни мають більш потужний сектор освіти
для дорослих, а країни,
що розвиваються, є лідерами
у сфері початкової освіти.
Розвинені краї‎ни мають більш потужний сектор освіти
для дорослих, а краї‎ни,
що розвиваються, є лідерами
у сфері початкової‎ освіти.
Старіння населення та розширення середнього класу стануть основними драйверами зростання освіти для дорослих
та безперервної освіти.
Розвинені країни мають більш потужний сектор освіти для дорослих,
а країни, що розвиваються,
є лідерами у сфері початкової освіти.
Державні витрати
на освіту в розвинених країнах вдвічі вищі,
ніж в країнах,
що розвиваються.
Старіння населення
та розширення середнього класу стануть основними драйверами зростання освіти для дорослих
та безперервної освіти.
Розподіл на державне/приватне не впливає
на ефективність освіти.
Розвинені краї‎ни мають більш потужний сектор освіти
для дорослих, а краї‎ни,
що розвиваються, є лідерами у сфері початкової‎ освіти.
Старіння населення та розширення середнього класу стануть основними драйверами зростання освіти для дорослих та безперервної освіти.
Тенденції навчального процесу
Все більш стають популярними active та blended learning, де акцент в навчанні робиться на відтворення та застосування учнем вивченої інформації.
Концепція lifelong learning (навчання протягом життя) поступово стає звичною і навчання перестають сприймати як етап, який завершується, коли отримуєш диплом.
Роль навчання у життєдіяльності людини зростатиме ще більшими темпами, набуваючи характеру усвідомленої‎ практики у контексті професійної‎ діяльності.
Активне навчання
Навчання протягом життя
Щоденне навчання
Максимальна адаптація освітніх програм до потреб кожного учня.
Замість передачі знань будуть навчати будувати стратегії персонального розвитку: використання знань про роботу свого мозку, його здібності, своїх сильних та слабких сторін для побудови особистих освітніх цілей.
Навчання набуває індивідуалізації, виходячи з когнитивних здібностей людей.
Персоналізація навчання
Стратегії адаптації
1
2
3
4
5
Активне
навчання
Щоденне
навчання
Стратегії
адаптації
6
Стисле, але змістовне та цікаве навчання (7 - 10 хвилин) не стає тягарем для аудіторії, а дозволяє
за короткий час оволодіти необхідними знаннями за конкретним запитом.
Мікронавчання
Стисле, але змістовне та цікаве навчання (7 - 10 хвилин) не стає тягарем для аудіторії, а дозволяє
за короткий час оволодіти необхідними знаннями
за конкретним запитом.
Замість передачі знань будуть навчати будувати стратегії персонального розвитку: використання знань про роботу свого мозку, його здібності, своїх сильних та слабких сторін
для побудови особистих освітніх цілей. Навчання набуває індивідуалізації, виходячи
з когнитивних здібностей людей.
Стисле, але змістовне та цікаве навчання (7 - 10 хвилин) не стає тягарем для аудіторії,
а дозволяє за короткий час оволодіти необхідними знаннями за конкретним запитом.
Замість передачі знань будуть навчати будувати стратегії персонального розвитку: використання знань про роботу свого мозку, його здібності, своїх сильних та слабких сторін для побудови особистих освітніх цілей. Навчання набуває індивідуалізації, виходячи з когнитивних здібностей людей.
Стисле, але змістовне та цікаве навчання (7 - 10 хвилин) не стає тягаремдля аудіторії, а дозволяє за короткий час оволодіти необхідними знаннями
за конкретним запитом.
Версія Full
Щоб отримати результати дослідження, заповніть форму
Відправляючи форму, ви погоджуєтесь з такими правилами:
Попередження про авторське право
Політика конфіденційності
Версія Science
Щоб отримати результати дослідження, заповніть форму.
За умовами наукового партнерства, на Вас покладається обов'язок надіслати нам посилання на опубліковану (оприлюднену будь-яким іншим чином) наукову роботу.
Відправляючи форму, ви погоджуєтесь з такими правилами:
Умови наукового партнерства
Політика конфіденційності
Версія Business
Перед здійсненням покупки ознайомтеся з положеннями Публічної оферти
Відправляючи форму, ви погоджуєтесь з такими правилами:
Публічна оферта
Політика конфіденційності
Пакети
Full пакет
Ділимося безкоштовно цінною інформацією, щоб кожний був у тренді сучасних змін!
Science пакет
Віддаємо безкоштовно цікаву аналітку для формування наукових гіпотез і написання робіт!
Business пакет
Унікальна аналітика потреб користувачів та інсайти від експертів-практиків перспективних сфер на ринку праці!
Трендвотчінг ринку праці до 2030
Full
Science
Business
Огляд ринку праці
Тренди на ринку праці 2030
Ринок праці України
Глобальний ринок освіти
Перспективні напрямки професійної діяльності
Сфери-лідери на ринку праці
ТОП 5 перспективних сфер на ринку праці України
Ринок праці Харківської області
Ринок неформальної освіти
Сегмент онлайн-освіти
Професійні та освітні потреби молоді
Оцінка формальної освіти
Вибір професії
Навички: важливість та рівень володіння
Неформальна освіта: досвід користування та очікування
Досвід роботи та очікування щодо працевлаштування
Портрет майбутніх учасників ринку праці
Перспективи ТОП сфер на ринку праці та неформальної освіти
Ринок неформальної освіти України
(Частково для Full, повністю для - Business)

Ринок IT-послуг
(Частково для Full, повністю для - Business)

Cфера управління
(Частково для Full, повністю для - Business)

Сфера охорони здоров'я
(Частково для Full, повністю для - Business)

Ринок енергетики України
(Частково для Full, повністю для - Business)

Результати та інсайти
Kharkiv EDU Cluster
Kharkiv EDU Cluster (Кластер неформальної освіти) — платформа розвитку неформальної освіти, що об'єднує місцеву владу, представників навчальних закладів, соціально-відповідальний бізнес та громадський сектор.

Що ми робимо?

Аналізуємо тенденціїї на ринку праці та в освіті.
Вивчаємо методики розвитку soft skills та розповідаємо про це у соціальних мережах.
Допомагаємо створювати якісні освітні продукти.
Формуємо екосистему неформальної освіти.

Детальніше про нас — у соціальних мережах.

Партнери дослідження
Made on
Tilda